Climatització de tres cases de turisme rural, de Rimanen SL

Climatització amb tres calderes de biomassa

Empresa: Tondo Energia SL
Any: 2007
Pressupost executat: 60.003,90 euros
Client: Rimanen SL
Caldera: Herz Firestar 50 kw llenya
Herz Firematic Biocontrol
35 kw estelles
Herz Pellestar Biocontrol
60 kw pèl·lets

Estalvi econòmic del 50%

Aquest projecte garanteix la climatització de tres cases de turisme rural de la població de La Quar (Barcelona). L’obra es va dur a terme en el marc de la rehabilitació de l’edifici, on abans no hi havia calefacció.
L’objectiu principal d’aquesta instal·lació era aconseguir un estalvi de consum energètic lligat a un altre d’econòmic, aquest últim de fins al 50%.
Per a la seva realització s’han utilitzat tres calderes de biomassa: de 50 kw de llenya, de 35 kw d’estelles i de 60 kw de pèl·let.
La instal·lació disposa d’una única sala de calderes. Els magatzems són annexos a aquest espai, i s’alimenten a través de bisenfins.
El sistema de calefacció instal·lat combina el terra radiant i els radiadors.
Una part de l’obra ha estat subvencionada per l’ICAEN (Institut Català d’Energia).