Climatització d’una granja de Gepork a Prats de Lluçanès

Climatització amb caldera de biomassa de 150 kw de policombustible

Empresa: Tondo Energia SL
Any: 2011
Pressupost executat: 28.915,90 euros
Client: Gepork SA
Caldera: Kondor policombustible K 150DC

Estalvi econòmic del 70%

Aquest projecte garanteix la climatització d’una granja porcina de la població de Prats de Lluçanès (Barcelona) que fins al moment de la reforma funcionava amb una caldera de gas propà.
L’objectiu principal d’aquesta instal·lació era aconseguir un estalvi de consum energètic lligat a un altre d’econòmic, aquest últim de fins al 70%.
Per a la seva realització s’ha utilitzat una caldera de biomassa de 150 kw de policombustible alimentada amb closca d’ametlles.
El sistema d’emmagatzematge que completa la instal·lació consisteix en una sitja de pinso.
El sistema de calefacció instal·lat és de terra radiant.