Climatització de l'escola "Les Moreres" de Flaçà
Climatització de l'escola "Les Moreres" de Flaçà
Climatització de l'escola "Les Moreres" de Flaçà
Climatització de l'escola "Les Moreres" de Flaçà

Climatització amb una caldera d’estelles de 150 KW

Empresa: Tondo Energia SL
Any: 2015
Client: Ajuntament de Flaçà
Caldera: Herz Firematic T-Control 150 KW
Anterior combustible: Gas-oil
Combustible actual: Estelles

A l’escola, s’hi realitzen activitats d’educació formal d’educació primària, activitats de música i activitats de l’escola de pares i mares amb 129 alumnes organitzats en una línia, 14 professors/es, 10 persones que realitzen tasques de manteniment, secretaria,serveis de menjador.
La caldera d’estelles HERZ Firematic T-Control de 150 kW alimenta un dipòsit d’inèrcia a de 1500 litres, estratificat i amb un aïllament de 10 cm de gruix, per a garantir un bon cicle de parades i engegades de la caldera, i aconseguir un ràpid subministrament d’aigua calenta a la xarxa de calefacció quan pugui la demanda.
Per a l’alimentació de la caldera s’ha transformat el magatzem lateral de la sala de calderes amb una sitja d’estella. Es realitza una ampliació de la mateixa aixecant l’alçada del magatzem fins als 4 metres per assolir un volum de 38,68 m3, que significa un volum net, per estella, de 29,78 m3, que allarga les recàrregues a 6 setmanes.
S’ha previst la utilització d’un sistema de transport i càrrega de l’estella que maximitzi el volum aprofitat del magatzem.