Climatització de l'estació d'esquí de La Molina

Climatització amb caldera de biomassa de 500 kw d’estelles

Empresa: Tondo Energia SL
Any: 2011
Pressupost executat: 175.631,20 euros
Client: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Estació d’esquí de La Molina (La Cerdanya)
Caldera: Herz Biomatic Biocontrol 500 kw

Estalvi de 80 tones de gas propà

Aquest projecte d’estalvi energètic consisteix en la substitució d’una caldera de gas propà per una altra de biomassa, per a climatitzar l’edifici de serveis, el club social i el restaurant el Bosc de l’estació d’esquí de La Molina (La Cerdanya).
L’objectiu principal de la instal·lació era garantir la climatització, aconseguint, alhora, un estalvi de 80 tones de gas propà (l’equivalent a 105.000 litres de gasoil).
Per a la realització d’aquest District Heating s’ha utilitzat una caldera de biomassa de 500 kw d’estelles, amb modulació de 150 a 500 kw i un rendiment superior al 90% en totes les potències.
Les necessitats energètiques de 806.253 kwh/ any es cobriran amb l’estella dels boscos propis de La Molina, d’on se’n poden obtenir a l’entorn de 1.000.000 kwh/any.
El dipòsit de combustible, adjacent a la caldera, és del tipus amb terra o sòl horitzontal, opció ideal per a espais reduïts i combustible de baixa densitat.
El projecte s’ha dividit en el subministrament de la caldera, l’obra civil i les instal·lacions i connexions.