Climatització de l'Hotel Edén Roc

Climatització amb caldera Herz Firematic Biocontrol 200

Empresa: Tondo Energia SL
Any: 2012
Client: Hotel Edén Roc – Sant Feliu de Guíxols
Caldera: Herz Firematic Biocontrol 200

Estalvi d’un 65% en gasoil

El projecte d’estalvi energètic consisteix en la substitució d’una caldera de gasoil per una caldera de biomassa de 200 Kw d’estelles i la instal·lació de 103, 50 metres quadrats de plaques solars (45 plaques). Aquesta instal·lació serveix per climatitzar i dotar d’aigua calenta sanitària les 170 habitacions, la spa i la piscina climatitzada.
Per a la realització d’aquesta instal·lació s’ha utilitzat una caldera de 200 Kw amb modulació de 42, 2 a 200 Kw amb un rendiment superior al 93% en totes les potències. La neteja i recollida de cendres és automàtica. La caldera té un control monitoritzat amb sonda lambda que mesura la quantitat d’oxigen dels gasos d’escapament i una regulació d’acumuladors d’inèrcia de 3000 litres.
En aquesta instal·lació s’ha implantat un nou sistema d’alimentació per les estelles. Aquest sistema està format per dos dipòsits. Un d’ells s’utilitza per descarregar les estelles a través d’un camió bolquet i através d’una turbina especial s’alimenta el segon dipòsit que és el magatzem de combustible del costat de la caldera. Aquest sistema s’ha utilitzat per adaptar la instal·lació a l’edifici ja que amb un sistema convencional el camió no hauria pogut entrar a la zona de les calderes.