Climatització de l'Hotel Torre Martí
Climatització de l'Hotel Torre Martí
Climatització de l'Hotel Torre Martí

Climatització amb caldera Thermorossi Aspirotronic Le 73 kW

Empresa: Tondo Energia SL
Any: 2012
Client: Hotel Torre Martí SL
Caldera: Thermorossi Aspirotronic L3 73 kW

Estalvi d’un 65% respecte el gasoil

Es tracta de la climatització i ACS de l’Hotel Torre Martí, situat a Sant Julià de Vilatorta (Barcelona), una casa senyorial construïda el 1945 i transformada en hotel.
S’ha realitzat la substitució d’una caldera de gasoil per una caldera de biomassa de 73 kW de llenya. Es climatitzen les sis habitacions, la biblioteca, diferents sales i menjadors.
Caldera de llenya de flama invertida. Construïda en xapa d’acer de gran capacitat de càrrega. Graelles de ferro fos i pedra refractària. Tubs intercanviadors d’excel·lent transmissió de calor. Combustió neta i completa. Regulació d’aire de combustió amb ventilador extractor de fums i gestió electrònica modular. El rendiment és del 92%.