Climatització d’una casa a Taradell

Climatització amb caldera de pèl·lets de 30 KW

Empresa: Tondo Energia SL
Any: 2010
Pressupost executat: 20.138,00 euros
Client: Particular
Caldera: Herz Pellestar Biocontrol 30 kw

Estalvi econòmic de fins al 60%

Aquest projecte garanteix la climatització d’una casa aïllada de 220 metres quadrats, d’obra nova, a la població de Taradell (Barcelona).
L’objectiu principal d’aquesta instal·lació era aconseguir un estalvi de consum energètic lligat a un altre d’econòmic, aquest últim del 50%.
Per a la seva realització s’ha utilitzat una caldera de pèl·let de 30 kw de potència.
La instal·lació consta d’una sala de calderes i un magatzem annex amb alimentació a través de bisenfí flexible.
El sistema de calefacció instal·lat és de terra radiant.
El 30% de l’obra ha estat subvencionada per l’ICAEN (Institut Català d’Energia).