Climatització d’una casa unifamiliar a Vic

Climatització amb caldera de pèl·lets de 20 KW

Empresa: Tondo Energia SL
Any: 2010
Pressupost executat: 12.500,00 euros
Client: Particular
Caldera: Herz Pellestar Biocontrol 20 kw

Estalvi econòmic de fins al 50%

Aquest projecte garanteix la climatització d’una casa unifamiliar adossada de 140 metres quadrats a la ciutat de Vic (Barcelona) que anteriorment disposava d’una caldera de gasoil.
L’objectiu principal d’aquesta instal·lació era aconseguir un estalvi de consum energètic lligat a un altre d’econòmic, aquest últim del 50%.
Per a la seva realització s’ha utilitzat una caldera de pèl·let de 20 kw de potència.
El magatzem consisteix en una sitja metàl·lica prefabricada amb alimentació a través de bisenfí flexible.
El sistema de calefacció instal·lat és de radiadors.
El 30% de l’obra ha estat subvencionada per l’ICAEN (Institut Català d’Energia).