Climatització d’una escola a Girona

Climatització amb caldera de biomassa de 150 KW d’estelles

Empresa: Tondo Energia SL
Any: 2009
Pressupost executat: 112.428,20 euros
Client: Ajuntament de Girona
Caldera: Herz Firematic
Biocontrol 150

Estalvi econòmic del 50%

Aquest projecte garanteix la climatització d’un CEIP (Centre d’Educació Infantil i Primària) de la ciutat de Girona, on fins al moment de la reforma la calefacció havia funcionat amb gasoil.
L’objectiu principal d’aquesta instal·lació era aconseguir un estalvi de consum energètic lligat a un altre d’econòmic, aquest últim d’entre el 40 i el 50%.
Per a la seva realització s’ha utilitzat una caldera de biomassa d’estelles de 150 kw.
Aquesta caldera disposa d’un sistema de control del seu funcionament a distància, gestionat via Internet per Tondo Energia.
La instal·lació es completa amb un magatzem soterrat d’estelles de formigó, de 50 metres cúbics, equipat amb un sistema d’alimentació amb bisenfí.
S’instal·la un sistema de calefacció de radiadors.
Una part de l’obra ha estat subvencionada per l’ICAEN (Institut Català d’Energia).