Climatització d’una masia d’Olost de Lluçanès

Climatització amb caldera de pèl·lets de 30 KW

Empresa: Tondo Energia SL
Any: 2011
Pressupost executat: 11.410,00 euros
Client: Particular
Caldera: Herz Pelletstar de pèl·lets de 30 kw

Estalvi econòmic del 50%

Aquest projecte garanteix la climatització d’una masia de 300 metres quadrats de la població d’Olost (Barcelona), on anteriorment el sistema de calefacció funcionava amb gasoil.
L’objectiu principal d’aquesta instal·lació era aconseguir un estalvi de consum energètic lligat a un altre d’econòmic, aquest últim del 50%.
Per a la seva realització s’ha utilitzat una caldera de pèl·lets de 30 kw, amb càrrega d’alimentació a través de bisenfí.
La instal·lació consta d’una sala de calderes amb un magatzem per als pèl·lets de 18 metres cúblics.
El sistema de calefacció és de radiadors.
L’obra ha estat subvencionada per l’ICAEN (Institut Català d’Energia).