Climatització i ACS de l'Hotel del Prado de Puigcerdà
Climatització i ACS de l'Hotel del Prado de Puigcerdà
Climatització i ACS de l'Hotel del Prado de Puigcerdà

Climatització i acs amb una caldera d’estelles de 200 kw

Empresa: Tondo Energia SL
Any: 2013
Client: Hotel del Prado (Puigcerdà)
Caldera: Caldera Herz Firematic 200 kw
Anterior combustible: Gas-oil
Combustible actual: Estelles

El projecte d’estalvi energètic consisteix en la substitució d’una caldera de gasoil per una caldera de biomassa de 200 Kw d’estelles. Aquesta instal·lació serveix per climatitzar i dotar d’aigua calenta sanitària les 53 habitacions, la spa i la piscina climatitzada.
Per a la realització d’aquesta instal·lació s’ha utilitzat una caldera de 200 Kw amb modulació de 42, 2 a 200 Kw amb un rendiment superior al 93% en totes les potències. La neteja i re¬collida de cendres és automàtica. La caldera té un control monitoritzat amb sonda lambda que mesura la quantitat d’oxigen dels gasos d’escapament i una regulació d’acumuladors d’inèrcia de 2.000 litres.
En aquesta instal·lació s’ha implantat un nou sistema d’alimentació per les estelles, soterrat. Es descarreguen les estelles a través d’un camió bolquet. Aquest sistema s’ha utilitzat per adaptar la instal·lació a l’edifici ja que amb un sistema convencional el camió no hauria pogut entrar a la zona de les calderes.