Climatització i ACS de l'Hotel Rosamar a Sant Antoni de Calonge
Climatització i ACS de l'Hotel Rosamar a Sant Antoni de Calonge
Climatització i ACS de l'Hotel Rosamar a Sant Antoni de Calonge

Instal·lació amb una caldera d’estelles de 201 kw

Empresa: Tondo Energia SL
Any: 2015
Client: Hotel Rosamar de Sant Antoni Calonge (Girona)
Caldera: Herz Firematic T-Control de 201 KW
Anterior combustible: Gas-oil
Combustible actual: Estelles

El projecte d’estalvi energètic consisteix en la substitució d’una caldera de gasoil per una caldera de biomassa de 200 Kw d’estelles. Aquesta instal·lació serveix per climatitzar i dotar d’aigua calenta sanitària les habitacions i la resta de zones de l’hotel.
Per a la realització d’aquesta instal·lació s’ha utilitzat una caldera de 200 Kw amb modulació de 42, 2 a 200 Kw amb un rendiment superior al 93% en totes les potències. La neteja i re¬collida de cendres és automàtica. La caldera té un control monitoritzat amb sonda lambda que mesura la quantitat d’oxigen dels gasos d’escapament i una regulació d’acumuladors d’inèrcia de 3.000 litres.
La càrrega d’estelles es realitza amb camió pneumàtic a través dels racords d’omplerta.