Climatització per Ajuntament i Escola de Música de Navàs
Climatització per Ajuntament i Escola de Música de Navàs

District Heating amb una caldera de 150 KW d’estelles

Empresa: Tondo Energia SL
Any: 2013
Client: Ajuntament de Navàs (Barcelona)
Caldera: Herz Firematic 150 KW
Anterior combustible: Gas-oil
Combustible actual: Estelles

Estalvi econòmic del 50%

S’ha realitzat una xarxa de calor de 60 metres de longitud, per l’edifici de l’Ajuntament de Navàs i l’Escola de Música municipal amb una caldera Herz Firematic de 150 kW d’estelles.
La caldera de biomassa ha permès substituir la generació de calefacció que produïa una caldera de gasoil en cada un dels edificis.
Es preveu un estalvi anual d’emisions de CO2 de 68,38 tones/CO2 any.
La instal·lació de biomassa disposa d’un sistema automàtic d’alimentació per a transportar el combustible des de la sitja fins a la caldera. El combustible que s’utilitza és estella forestal, obtinguda preferentment dels boscos del municipi.
La sala de calderes està situada en una part del soterrani de l’Escola de música i disposa d’un espai de 4x4m en la seva base (Amplada x longitud) en un nivell de 1,50 metres des de nivell de terra. Per sobre d’aquesta cota, la sitja augmenta el seu volum fins a arribar a 5,07 x 4,55 m (Amplada x longitud). L’alçada total de la sitja és de 3,65 metres. S’ha fabricat «in situ» una tolva per a l’admissió de l’estella. S’accedeix a la tolva a través de una porta corredera que permet al camió de transport d’estella i abocar directament el combustible a l’interior d’aquesta.
La tolva disposa, de manera addicional unes pendents per a millorar el lliscament de l’estella al seu interior. A l’interior de la sitja es trasllada a través de un cargol sens fi que aboca i distribueix l’estella per l’interior de la tolva.
La sitja està protegida, per a evitar l’accés a les parts mòbils del cargol sens fi, a través d’una reixa metàl·lica que permet l’accés de l’estella al sistema introductor. Aquesta, per a garantir l’accés a l’interior de la tolva, és extraïble i permet l’obertura per a possibles actuacions de neteja i/o manteniment.
Tot el conjunt està dotat amb una tapa metàl·lica que permet el pas de persones, sense que aquesta quedi a un nivell diferent del conjunt del paviment existent per a evitar el risc de caiguda. Tan mateix, aquest sistema de protecció disposa d’un tancament amb clau per a evitar que pugui accedir qualsevol persona no autoritzada a l’interior de la tolva així com al seu mecanisme.