Climatització zona esportiva municipal de les Masies de Voltregà

Climatització amb caldera de biomassa de 500 KW d’estelles

Empresa: Tondo Energia SL
Any: 2011
Pressupost executat: 194.252,38 euros
Client: Ajuntament de Masies de Voltregà (Barcelona)
Caldera: Herz Biomatic
Biocontrol 500 kw

Estalvi econòmic d’entre el 40 i el 50%

Aquest projecte garanteix la climatització de les piscines, vestidors i restaurant de la zona esportiva municipal de la població de Masies de Voltregà (Barcelona).
L’objectiu principal de la seva instal·lació era aconseguir un estalvi de consum energètic lligat a un altre d’econòmic, aquest últim d’entre el 40 i el 50%.
Per a la seva realització s’ha utilitzat una única caldera de biomassa d’estelles de 500 kw.
Aquesta caldera disposa d’un sistema de control del seu funcionament a distància, gestionat via Internet per Tondo Energia.
El magatzem d’estelles soterrat té 100 metres cúbics i està fet de formigó, amb un sistema d’alimentació a través de bisenfí.
El sistema de calefacció instal·lat és del tipus fanc-oil.
Una part de l’obra ha estat subvencionada per l’ICAEN (Institut Català d’Energia).