Tondo Energia - Productes Herz - Extractor amb sensefí rígid

Extractor amb sensefí rígid

Sistema d’alimentació d’estelles a la caldera a través d’un bisenfí rígid.