Instal·lació d'aigua calenta sanitària al camp de futbol de Mollet del Vallès
Instal·lació d'aigua calenta sanitària al camp de futbol de Mollet del Vallès

Instal·lació amb una caldera de pèl·lets de 100 KW

Empresa: Tondo Energia SL
Any: 2015
Client: Ajuntament de Mollet del Vallès
Caldera: Herz Firematic T-Control 101 KW
Anterior combustible: Electricitat
Combustible actual: Pèl·lets

La instal·lació de generació per aigua calenta sanitaria (ACS) s’ha dissenyat com una sala de calderes centralitzada en substitució del sistema actual de preparació d’ACS, format per termos elèctrics de 200 litres per a cada un dels vestuaris, que cobria només part de les necessitats dels usuaris dels camp de futbol municipal de la zona sud. El camp de futbol disposa d’un total de 26 punts de dutxa.
La instal·lació d’ACS contempla un sistema d’escalfament a partir de biomassa i un sistema d’acumulació que permet un consum d’aigua calenta sanitària amb una simultaneïtat molt elevada. Es preveu una activitat diaria amb uns 250 usuaris en un interval de temps de 5 hores, entre les 17 hores i les 22 hores.
Per tal de cobrir la demanda es dimensiona una caldera de 100 kW HERZ FIREMATIC T-CONTROL i un dipòsit d’acumulació de 2.000l.
La sala de calderes i l’acumulació de biomassa i té una superficie de 23 m2 amb una sitja d’acumulació de 13 tones de biomassa. Aquestes sales estan construïdes a partir d’un contenidor pre-fabricat de xapa metàl·lica. La distribució de l’energia tèrmica es realitza mitjancant conductes de polietilè reticulat, degudament aillat i amb protecció. El camió de descàrrega dels pèl·lets accedeix per la porta d’accés situada en la zona nord.