CAT  |  ESP
MAPA WEB versió CATALÀ
Qui som. Tondo Energia. Estalvïi un 50% respecte les energies convencionals.
El nostre equip professional acumula una llarga experiència, avalada per més d’una dècada de feina en el camp de les energies renovables i múltiples projectes referents, a administracions públiques, empreses i particulars. La biomassa, carburants fòssils, CO2.
Serveis de Tondo Energia.
Anàlisi de viabilitat. Instal·lació de calderes de biomassa, instal·lació de calefacció a partir d'energies renovables. Posada en marxa. Servei postvenda. Subministrament de combustible. Venda de combustible. Pressupost. Tramitem subvencions. Altres energies renovables: gasificació, cogeneració, absorció, energia solar tèrmica.
Projectes de Tondo Energia.
PROJECTES PER ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES:
- Climatització dels equipaments públics de Castellfollit del Boix.
Distric Heating amb caldera de biomassa de 90 KW d'estelles.

- Climatització zona esportiva municipal de les Masies de Voltregà.
Climatització amb caldera de biomassa de 500 KW d'estelles.

- Climatització de l'Ajuntament de Masies de Voltregà.
Climatització fred-calor amb caldera de biomassa de 90 KW de pèl·lets i màquina d'absorció
.
- Climatització d'una escola a Girona.
Climatització amb caldera de biomassa de 150 KW d'estelles
.
PROJECTES PER EMPRESES. ESTALVI SOSTENIBLE:
- Climatització de la seu social de Gepork.
Climatització amb caldera de pèl·lets de 30 KW (masia)
.
- Climatització d'una granja de Gepork a Prats de Lluçanès.
Climatització amb caldera de pèl·lets de 30 KW (casa aïllada)
.
- Climatització de tres cases de turisme rural, de Rimanen SL.
Climatització amb caldera de pèl·lets de 20 KW (casa adossada)
.
PROJECTES PER PARTICULARS. SOLUCIONS A MIDA:
- Climatització d'una masia d'Olost de Lluçanès.
Climatització amb caldera de biomassa de 90 KW de closca d'ametlles
.
- Climatització d'una casa a Taradell.
Climatització amb tres calderes de biomassa
.
- Climatització d'una casa unifamiliar a Vic.
Climatització amb caldera de biomassa de 150 KW de policombustible
.
Productes de Tondo Energia.
INSTAL·LADORS OFICIALS DELS PRODUCTES HERZ.
CALDERES DE PÈL·LETS:
- Herz Pelletstar 10/20/30/45/60. Caldera de pèl·lets amb rang de potències de 10 a 60 kW.
CALDERES DE PÈL·LETS I ESTELLES:
- Herz Firematic 20/35/45/60. Calderes de biomassa de pèl·lets i estelles amb un rang de potències de 22 a 65 kW. Sistema de calefacció completament automatitzat.
- Herz Firematic 80/101/130/151. Calderes de biomassa de pèl·lets i estelles amb un rang de potències de 80 a 155 kW. Aquesta gamma de calderes permet la combustió de diferents tipus de biomassa: estelles, pèl·lets, closca, etc.
- Herz Biomatic 220/250/300/350/400/500. Calderes de biomassa de pèl·lets i estelles amb un rang de potències de 220 a 500 kW. Les calderes Biomatic permeten l'ús dels diferents combustibles de biomassa.
- Herz Biofire 500/600/800/1000. Calderes de biomassa de pèl·lets i estelles amb un rang de potències de 500 a 1000 kW. Les calderes BIOFIRE permeten l'ús dels diferents combustibles de biomassa.
CALDERES DE LLENYA:
- Herz Firestar 18/20/30/40. Caldera de llenya amb un rang potències de 10 a 40 Kw. Sistema de calefacció completament automatitzat.
SISTEMES D'EXTRACCIÓ HERZ:
- Extractor amb sensefí flexible. Sistema d'alimentació de pèl·lets a la caldera a través d'un sensefí flexible.
- Extractor amb sensefí rígid. Sistema d'alimentació d'estelles a la caldera a través d'un bisenfí rígid.
- Extractor amb disc rotatiu. Sistema d'alimentació bàsicament d'estelles per calderes de gran potència.

INSTAL·LEM LES ESTUFES DE PÈL·LET I LES ESTUFES DE LLENYA DE THERMOROSSI.
ESTUFES DE PÈL·LETS:
- Thermorossi 1000. Estufa d'acer de 2,5 a 7 kW. Diàmetre sortida fums, 80 cm. Volum a calefactar: 162 m3. Capacitat del dipòsit de pèl·lets: 14 kgs.
- Thermorossi Insert 49. Estufa inserible d'acer de 3 a 9 kW. Diàmetre sortida fums: 80 cm. Volum a calefactar: 216 m3. Capacitat del dipòsit de pèl·lets: 12 kgs.
- Thermorossi Insert 60. Estufa insertable d'acer de 3 a 10 kW. Diàmetre sortida fums 80 cm. Volum a calefactar: 250 m3. Capacitat del dipòsit de pèl·lets: 19 kgs.
- Thermorossi 1500. Estufa d'acer de 2,5 a 7 kW. Diàmetre sortida fums, 80 cm. Volum a calefactar: 162 m3. Capacitat del dipòsit de pèl·lets: 14 kgs.
- Thermorossi Slim. Estufa d'acer de reduïda profunditat, de 2,5 a 8 kw. Diàmetre sortida fums: 80 cm. Volum a calefactar: 189 m3. Capacitat dipòsit pèl·lets: 12 kgs. Possibilitat de personalitzar el revestiment de l'estufa.
- Thermorossi Slimquadro. Estufa d'acer de reduïda profunditat, de 2,5 a 8 kw. Diàmetre sortida fums 80 cm. Volum a calefactar: 189 m3. Capacitat dipòsit pèl·lets: 12 kgs. Possibilitat de personalitzar el revestiment de l'estufa.
- Thermorossi 3001. Estufa d'acer de 3 a 9 kW. Diàmetre sortida fums: 80 cm. Volum a calefactar: 216 m3. Capacitat del dipòsit de pèl·lets: 16 kgs.
- Thermorossi 5000. Estufa d'acer de 3 a 9 kW. Diàmetre sortida fums: 80cm. Volum a calefactar: 216 m3. Capacitat del dipòsit de pèl·lets: 14,5 kgs.
- Thermorossi 6000. Estufa d'acer de 3,1 a 11 kW. Diàmetre sortida fums: 80cm. Volum a calefactar: 324 m3. Capacitat del dipòsit de pèl·lets: 23 kgs.
- Thermorossi 7000. Estufa d'acer de 3,1 a 11 kW. Diàmetre sortida fums: 80cm. Volum a calefactar: 324 m3. Capacitat del dipòsit de pèl·lets: 30 kgs.
- Thermorossi 8000. Estufa d'acer de 3,1 a 11 kW. Diàmetre sortida fums: 80cm. Volum a calefactar: 324 m3. Capacitat del dipòsit de pèl·lets: 53 kgs.
ESTUFES DE LLENYA:
- Thermorossi 800. Estufa de llenya construïda en acer de 11 kw. Dimensió cambra de combustió de 500 x 390 x 370 cm. Volum a calefactar: 405 m3.
- Thermorossi 820. Estufa de llenya construïda en acer de 11 kw, dimensió cambra de combustió de 500 x 390 x 370 cm. Volum a calefactar: 405 m3.
CALDERES DE PÈL·LETS:
- Thermorossi H20. Termoestufa de pèl·lets totalment automàtica i programable, produeix aigua calenta, escalfa radiadors. Fàcil d'integrar en els sistemes de calefacció tradicional, ja que es pot connectar amb instal·lacions d'energia solar. Rang de potències de 14 kw a 33,7 kw. Capacitat del dipòsit de pèl·lets: de 43 a 65 kgs.
- Thermorossi Compact. Caldera de pèl·lets totalment automàtica i programable, produeix aigua calenta, escalfa radiadors. Fàcil d'integrar en els sistemes de calefacció tradicional, ja que es pot connectar amb instal·lacions d'energia solar. Rang de potències de 12 kw a 28 kw. Capacitat del dipòsit de pèl·lets: de 43 a 65 kgs.
CALDERES DE LLENYA:
- Thermorossi Aspirotronic LE. Caldera de llenya amb flama invertida, construïda en xapa d'acer d'alta qualitat, amb gran capacitat de càrrega. Rang de potències de 24 kw a 102 kw.

ALTRES MARQUES. INSTAL·LEM CALDERES DE POLICOMBUSTIBLE.
CALDERES DE POLICOMBUSTIBLE:
- Calderes Kondor DC. Caldera d'altes prestacions i robustesa tant en estructura com en control electrònic. Pot utilitzar qualsevol tipus de combustible ecològic: pèl·lets, estelles, closca ametlles, closca de nous, llavors, blat de moro, etc. Rang de potències de 29 kw a 350 kw.
Actualitat de Tondo Energia.
Localització de Tondo Energia.
C. Sot dels Pradals, 30.
Polígon industrial Sot dels Pradals
08500 Vic (Barcelona)
T. (+34) 93 889 39 19 / (+34) 639 380 429
info@tondoenergia.com
Contacte de Tondo Energia.
MAPA WEB versión CASTELLANO
Quiénes somos. Tondo Energia. Ahorre un 50% respecto las energías convencionales.
Nuestro equipo profesional acumula una larga experiencia, avalada por más de una década de trabajo en el campo de las energías renovables y múltiples proyectos, tanto de administraciones públicas y empresas como particulares. La biomassa, carburantes fósiles, CO2.
Servicios de Tondo Energia.
Análisis de viabilidad. Instalación de calderas de biomasa, instalación de calefacción a partir de energías renovables. Puesta en marcha. Servicio postventa. Suministramiento de combustible. Venta de Combustible. Pressupuesto. Tramitamos subvenciones. Otras energías renovables: gasificación, cogeneración, absorción, energía solar térmica.
Proyectos de Tondo Energia.
PROYECTOS PARA ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
- Climatización de equipamientos públicos en Castellfollit del Boix.
District Heating con caldera de biomasa de 90 KW de astillas.

- Climatización de la zona deportiva municipal de Masies de Voltregà.
Climatización con caldera de biomasa de 500 KW de astillas.

- Climatización del Ayuntamiento de Masies de Voltregà.
Climatización frío-calor con caldera de biomasa de 90 KW de pellets y máquina de absorción
.
- Climatización de una escuela en Girona.
Climatización con caldera de biomasa de 150 KW de astillas
.
PROYECTOS PARA EMPRESAS. AHORRO SOSTENIBLE:
- Climatitación de la sede social de Gepork.
Climatización con caldera de pellets de 30 KW
.
- Climatización de una granja de Gepork en Prats de Lluçanès.
Climatización con caldera de pellets de 30 KW
.
- Climatización de tres casas de turismo rural, de Rimanen SL.
Climatización con caldera de pellets de 20 KW
.
PROYECTOS PARA PARTICULARES. SOLUCIONES A MEDIDA:
- Climatización de una masía en Olost de Lluçanès.
Climatización con caldera de biomasa de 90 KW de cáscara de almendras
.
- Climatización de una casa en Taradell.
Climatización con tres calderas de biomasa
.
- Climatización de una casa unifamiliar en Vic.
Climatización con caldera de biomasa de 150 KW de policombustible
.
Productos de Tondo Energia.
INSTALADORES OFICIALES DE LOS PRODUCTOS HERZ.
CALDERAS DE PELLETS:
- Herz Pelletstar 10/20/30/45/60. Caldera de pellets con rango de potencias de 10 a 60 kW.
CALDERAS DE PELLETS Y ASTILLAS:
- Herz Firematic 20/35/45/60. Calderas de biomasa de pellets y astillas con un rango de potencias de 22 a 65 Kw. Sistema de calefacción completamente automatizado.
- Herz Firematic 80/101/130/151. Calderas de biomasa de pellets y astillas con un rango de potencias de 80 a 155 kW. Esta gama de calderas permite la combustión de diferentes tipos de biomasa: astillas, pellets, cáscara, etc.
- Herz Biomatic 220/250/300/350/400/500. Calderas de biomasa de pellets y astillas con un rango de potencias de 220 a 500 kW. Las calderas Biomatic permiten el uso de los diferentes combustibles de biomasa.
- Herz Biofire 500/600/800/1000. Calderas de biomasa de pellets y astillas con un rango de potencias de 500 a 1000 kW. Las calderas BIOFIRE permiten el uso de los diferentes combustibles de biomasa.
CALDERAS DE LEÑA:
- Herz Firestar 18/20/30/40. Caldera de leña con un rango de potencias de 10 a 40 kW. Sistema de calefacción completamente automatizado.
SISTEMAS DE EXTRACCIÓNN HERZ:
- Extractor con sinfín flexible. Sistema de alimentación de pellets a la caldera, a través de un sinfín flexible.
- Extractor con sinfín rígido. Sistema de alimentación de astillas a la caldera, a través de un bisinfín rígido.
- Extractor con disco rotativo. Sistemas de alimentación básicamente de astillas para calderas de gran potencia.

INSTALAMOS LAS ESTUFAS DE PELLET Y LAS ESTUFAS DE LEÑA DE THERMOROSSI.
ESTUFAS DE PELLETS:
- Thermorossi 1000. Estufa de acero de 2,5 a 7 kW. Diámetro salida humos, 80 cm. Volumen a calefactar: 162 m3. Capacidad del depósito de pellets: 14 kgs.
- Thermorossi Insert 49. Estufa insertable de acero de 3 a 9 kW. Diámetro salida de humos: 80 cm. Volumen a calentar: 216 m3. Capacidad del depósito de pellets: 12 kgs.
- Thermorossi Insert 60. Estufa insertable de acero de 3 a 10 kW. Diámetro salida humos: 80 cm. Volumen a calentar: 250 m3. Capacidad del depósito de pellets: 19 kgs.
- Thermorossi 1500. Estufa de acero de 2,5 a 7 kW. Diámetro salida humos, 80 cm. Volumen a calentar: 162 m3. Capacidad del depósito de pellets: 14 kgs.
- Thermorossi Slim. Estufa de acero de reducida profundidad, de 2,5 a 8 kw. Diámetro salida humos: 80 cm. Volumen a calentar: 189 m3. Capacidad pellets: 12 kgs. Posibilidad de personalizar el revestimiento de la estufa.
- Thermorrosi Slimquadro. Estufa de acero de reducida profundidad, de 2,5 a 8 kw. Diámetro salida humos: 80 cm. Volumen a calentar: 189 m3. Capacidad pellets: 12 kgs. Posibilidad de personalizar el revestimiento de la estufa.
- Thermorossi 3001. Estufa de acero de 3 a 9 kW. Diámetro salida humos: 80 cm. Volumen a calentar: 216 m3. Capacidad del depósito de pellets: 16 kgs.
- Thermorossi 5000. Estufa de acero de 3 a 9 kW. Diámetro salida humos: 80cm. Volumen a calentar: 216 m3. Capacidad del depósito de pellets: 14,5 kgs.
- Thermorossi 6000. Estufa de acero de 3,1 a 11 kW. Diámetro salida humos: 80cm. Volumen a calentar: 324 m3. Capacidad del depósito de pellets: 23 kgs.
- Thermorossi 7000. Estufa de acero de 3,1 a 11 kW. Diámetro salida humos: 80cm. Volumen a calentar: 324 m3. Capacidad del depósito de pellets: 30 kgs.
- Thermorossi 8000. Estufa de acero de 3,1 a 11 kW. Diámetro salida humos: 80cm. Volumen a calentar: 324 m3. Capacidad del depósito de pellets: 53 kgs.
ESTUFAS DE PELLETS:
- Thermorossi 800. Estufa de leña construida en acero de 11 kw. Dimensión cámara de combustión de 500 x 390 x 370 cm. Volumen a calentar: 405 m3.
- Thermorossi 820. Estufa de leña construida en acero de 11 kw, dimensión cámara de combustión de 500 x 390 x 370 cm. Volumen a calentar: 405 m3.
CALDERAS DE PELLETS:
- Thermorossi H20. Termoestufa de pellets totalmente automática y programable, produce agua caliente, calienta radiadores. Fácil de integrar en los sistemas de calefacción tradicional, ya que se puede conectar con instalaciones de energía solar. Rango de potencias de 14 kw a 33,7 kw. Capacidad del depósito de pellets: de 43 a 65 kgs.
- Thermorossi Compact. Caldera de pellets totalmente automática y programable, produce agua caliente, calienta radiadores. Fácil integración en los sistemas de calefacción tradicional, ya que se puede conectar con instalaciones de energía solar. Rango de potencias de 12 kw a 28 kw. Capacidad de depósito de pellets: de 43 a 65 kgs.
CALDERAS DE LEÑA:
- Thermorossi Aspirotronic LE. Caldera de leña con llama invertida, construida en chapa de alta calidad, con gran capacidad de carga. Rango de potencias de 24 kw a 102 kw.

OTRAS MARCAS. INSTALAMOS CALDERAS DE POLICOMBUSTIBLE.
CALDERAS DE POLICOMBUSTIBLE:
- Calderas Kondor DC. Caldera de altas prestaciones y robustez, tanto en estructura como en control electrónico. Puede utilizar cualquier tipo de combustible ecológico: pellets, astillas, cáscara de almendra, cáscara de nueces, semillas, maíz, etc. Rango de potencias de 29 kw a 350 kw.
Actualidad de Tondo Energia.
Localización de Tondo Energia.
C. Sot dels Pradals, 30.
Polígon industrial Sot dels Pradals
08500 Vic (Barcelona)
T. (+34) 93 889 39 19 / (+34) 639 380 429
info@tondoenergia.com
Contacto de Tondo Energia.
TONDO ENERGIA SL  //  C. Pirineu, 19 (P. I. Mas Galí)  //  08503 Gurb (Barcelona)  //  Tel. 93 889 39 19  //  www.tondoenergia.com